Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie RWS

In opdracht van Rijkswaterstaat heb ik in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een drietal vogelvluchten met mogelijke ruimtelijke maatregelen in de fysieke omgeving getekend. De maatregelen zijn gericht op wateroverlast, hitte, droogte en een klein stukje waterveiligheid.