De Derde gouden eeuw – 100 jaar Oram-jubileum

In opdracht van ORAM (Ondernemend Amsterdam) heb ik voor hun toekomstplan ‘De derde gouden eeuw’, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum, vier scenario’s uitgewerkt.

Basis hiervoor was de uitkomst van een RGBG-scenario workshop van de stedenbouwkundige Peter de Bois.

De tekeningen staan samen met het plan in een ‘glossy’ die tijdens het jubileum aan de stad en B&W is aangeboden. De vormgeving heeft het grafisch ontwerpbureau Saaid & Smale verzorgd. De tekeningen waren zelfs op At5, zien? klik hier