Het post intensief care syndrom familie PICS -F

Animatie over klachten die familieleden na opname van een familielid op de intensief care kunnen krijgen. Laatste in een reeks van 6 voor de Stichting IC connect. 

For english click here. Animatie door Broelando.  | 2020