Het post intensive care syndroom

De animatie ‘Het post intensive care syndroom is een samenwerking van IC Connect , het Amc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De animatie staat op de nieuwe website van IC Connect en wordt onder anderen als lesmateriaal gebruikt. De animatie is door Broelando gedaan, de tekeningen en het storyboard zijn van mij. 2018