Infographic kustwacht Nederland

Infographic over communicatiestromen van de Nederlandse kustwacht in Den Helder, 2015