Sketchanimatie DRE

Deze sketchvideo is voor de afdeling informatiemanagement van het Radboudumc in Nijmegen. Medify Media heeft samen met het projectteam van het ziekenhuis een storyboard opgezet. Dit storyboard heb ik in nauwe samenwerking in beelden vertaald.
De scenes met de tekenhand werden gefilmd en vervolgens heeft Medify Media de beelden geanimeerd en de voice-over toegevoegd, i.o.v. Medify Media, 2016