Visiekaart Nieuwerbrug

Plankaart voor de door een burgerinitiatieve opgestelde ‘Dorpsvisie Nieuwerbrug aan den Rijn 2017 – 2027’.

In opdracht van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 2016.